Uzman Psikolog Berfe Gündüz Kurt

Uzman psikolog ve oyun terapisti Berfe Gündüz Kurt, 2012 yılında psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi kapsamında Kanada’da the University of British Columbia’da çocuk ve ergen psikolojisi üzerine eğitimler almıştır. Yüksek lisansını 2015-2018 yılları arasında City University of New York’ta Akıl ve Ruh Sağlığı Danışmanlığı (Mental Health Counseling) dalında tamamlamıştır.

Klinik çalışmalarına Özel Amerikan Hastanesi’nde 2012 yılında başlamış olup, 2013-2015 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, genç ve aile terapisi üzerine yoğunlaşmıştır. 2015’ten 2018’e kadar New York’ta Brooke Allman süpervizyonunda anne-çocuk ilişkisi ve bağlanma odaklı çalışmalarına devam etmiştir. Bu süre zarfında, bağlanmayı güçlendirici ve çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici yöntemler üzerine eğitim almıştır. 2016-2018 yılları arasında New York Albert Einstein Hastanesi’nde çocuklar ve aileleri ile birlikte bağlanma odaklı grup terapilerini yürütmüştür. Aynı hastanede, çocuklar ile olan bireysel terapileri sürdürmüş ve ailelere ebeveyn danışmanlığı yapmıştır.

Eğitimler

Berfe Gündüz Kurt, Oyun Terapileri Derneği kapsamında aldığı oyun terapisi eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi’nin yürüttüğü Dr. Matthew Selekman tarafından verilen Gençler ile Çözüm Odaklı Terapi eğitimini 2014 yılında almıştır. Dr. Miriam ve Howard Steele ile "Yansıtıcı İşleyiş ve Zihinselleştirme Teknikleri" eğitimini 2016’da New York’ta tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı sertifikalı 6-16 yaşlar arasındaki çocuklar için kullanılan WISC-IV Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğini (2013 Türkiye normları) uygulama ve yorumlama eğitimini tamamlamıştır. Uzman Psikolog Funda Akkapulu tarafından verilen ‘’Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi’’ eğitimini 2020-2021 yılları arasında almıştır. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen iki yıllık ‘’Çocuğun Ruhsal Süreçlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi’’ eğitimine 2020 Ekim ayından beri devam etmektedir. İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği kapsamında psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi formasyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Berfe Gündüz Kurt, sosyal uyum ve davranış bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü sorunları, kaygı bozuklukları, korku, duygusal sorunlar, aile içi iletişim sorunları, anne-bebek ilişkisini güçlendirmeye yönelik bağlanma temelli ebeveyn danışmanlığı vermektedir. İngilizce terapi yapmakta, online ve yüz yüze çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.