Uzman Psikolog Berfe Gündüz Kurt

Berfe Gündüz Kurt, 2012 yılında psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi kapsamında Kanada’da The University of British Columbia’da çocuk ve ergen psikolojisi üzerine eğitimler almıştır. Yüksek lisansını 2015-2018 yılları arasında City University of New York’ta Akıl ve Ruh Sağlığı Danışmanlığı (Mental Health Counseling) dalında tamamlamıştır.

Klinik çalışmalarına Özel Amerikan Hastanesi’nde 2012 yılında başlamış olup 2013-2015 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, genç ve aile terapisi üzerine yoğunlaşmıştır. 2015’ten 2018’e kadar New York’ta Brooke Allman süpervizyonunda anne-çocuk ilişkisi ve bağlanma odaklı çalışmalarına devam etmiştir. Bu süre zarfında, bağlanmayı güçlendirici, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici yöntemler üzerine eğitim almıştır. 2016-2018 yılları arasında New York Albert Einstein Hastanesi’nde çocuklar ve aileleri ile bağlanma odaklı grup terapilerini yürütmüştür. Aynı hastanede, çocuklar ile olan bireysel terapileri sürdürmüş ve ailelere ebeveyn danışmanlığı yapmıştır. 2018-2020 yılında İnci Vural ile çocuk ve ergen terapisti olarak grup ve oyun terapilerini yürütmüştür.

Berfe Gündüz Kurt, Oyun Terapileri Derneği kapsamında aldığı oyun terapisi eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi’nin yürüttüğü Dr. Matthew Selekman tarafından verilen Gençler ile Çözüm Odaklı Terapi eğitimini 2014 yılında almıştır. Dr. Miriam ve Howard Steele ile "Yansıtıcı İşleyiş ve Zihinselleştirme Teknikleri" eğitimini 2016’da New York’ta tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden onaylı sertifikalı 6-16 yaşlar arasındaki çocuklar için kullanılan WISC-IV Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği’ni (2013 Türkiye normları) uygulama ve yorumlama eğitimini tamamlamıştır. Uzman Psikolog Funda Akkapulu Aydın tarafından verilen “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi” eğitimini tamamlamıştır. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen ‘’Çocuğun Ruhsal Süreçlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi’’ eğitimini 2021-2023 yılları arasında tamamlamıştır. İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği kapsamında psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi formasyon çalışmalarını sürdürmektedir. EMDR I. Düzey ve Çocuk-Ergen EMDR I. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Dr. Olcay Güner’in Sınavlara Yönelik Bir Performans Geliştirme Programı (PERGEL) eğitimini tamamlamıştır. MOXO d-CPT Dikkat Testi Uygulayıcı eğitimini almıştır.

Berfe Gündüz Kurt, sosyal uyum ve davranış sorunları, dikkat ve öğrenme sorunları, kaygı sorunları, korku, duygusal sorunlar, aile içi iletişim sorunları ile çalışmakta; anne-bebek ilişkisini güçlendirmeye yönelik bağlanma temelli ebeveyn danışmanlığı vermektedir. İngilizce olarak da danışmanlık yapmakta, online veya yüz yüze çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR üyesidir.